Güres Group

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası


Faaliyet alanlarıyla ilgili yerel ve global ticaret yapmak için gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda kalite belgelerine sahip olan Güres Group, kalite standartlarının uygulanmasına maksimum önem vermektedir. 'Güres Group Toplam Kalite Yönetimi' politikamız, yönetimden çalışanlara, kalite birimlerinden tedarikçilere işbirliği ve koordinasyon halinde yürütülür.

Bu anlayışla;

 • Müşteri şartlarına uyma ve beklentilerini karşılama yolu ile tam bir müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Müşteriler ve tedarikçiler ile sürdürülebilir iyi ilişkiler içerisinde bulunmak,
 • ISO 9001:2015, FSSC 22000 ve Helal Gıda standartları doğrultusunda kalite ve gıda güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü konuda önlem alarak tam hijyenik koşullarda üretim yapmak,
 • Ulusal – Uluslararası mevzuata uygun olarak, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve gıda güvenliğine uygun üretim yapmayı prensip edinen müşteri odaklı bir şirket olmak,
 • Biyogüvenlik kurallarını sürdürebilir bir şekilde sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Şirket işleyişi ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve sürdürebilirliğini sağlamak,
 • TPM ve Yalın Üretim sistem faaliyetlerini şirket genelinde yaygınlaştırmak ve bu sistemin özü olan israf önleme yöntemlerini uygulamak,
 • Şirket genelinde riskleri belirleyip fırsata dönüştürmek,
 • Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için özverili çalışmak ve hedefleri takip etmek,
 • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermek,
 • Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak, çevreye duyarlı olmak ve çevreyi korumak,
 • Araştırmacı, dinamik, teknolojik gelişmeleri izleyen, işbirliği ve takım çalışmasına uygun nitelikli personelin görevlendirilmesini sağlamak,
 • Teknolojik yönden en gelişmiş makinelerin kullanılmasını sağlamak,
 • Kuruluş içinde politikanın etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlamak,
 • İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak üzere; Güres Group güvencesiyle taahhüt ederiz.

G-H-KP-01 / 31/ 03 / 2006 / REVİZYON NO:6 / 11/ 04/ 2019

 

Bilgi Güvenliği Politikası

Güres Tavukçuluk A.Ş, ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (personel özlük bilgileri, müşteri verileri, tedarikçi verileri vb.) değerli ve kritik kabul ederek, bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların ve standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli alt yapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı,
 • ISO/IEC 27001:2013 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi,
 • Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçlarını ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,
 • Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,
 • Grup şirketlerinin bilgi güvenliği standartlarını belirlemek, düzenli aralıklarla denetlemek ve uygunluğu sağlamayı, taahhüt ederiz.

G.BGYS.POL.02 / 01/ 03 / 2017 / REVİZYON NO:0 /

 

Hayvan Sağlığı Politikası

Gerekçe: Hayvan Sağlığı politikamız, güncel biyogüvenlik uygulamaları çerçevesinde, koruyucu hekimlik prensiplerine bağlı kalarak mevzuata uygun sağlık uygulamalarını içermektedir. Bu politikanın gerekçesi yumurta üretiminde, gıda zincirinin bir parçası olan çiftlik hayvanlarının sağlığını güvence altına almak ve insan sağlığını korumak amacıyla olumsuz dış etkenler arasında risk değerlendirmesini yapabilmektir.

Strateji: 'Koruma tedaviden ucuzdur'. Güres Group olarak hayvansal üretim stratejimiz; sağlıklı damızlık, sağlıklı civciv, sağlıklı tavuk ve sağlıklı yumurta üreterek insan tüketimine sunmaktır.

Biogüvenlik: Tesislerimizi hastalıklardan uzak tutabilmek için;

 • Araç ve ekipman giriş çıkışlarının kontrol edilmesi ve dezenfekte edilerek girişinin sağlanması,
 • Çiftlik giriş çıkışlarında duş alınarak kıyafet değişiminin yapılması ve el ayak dezenfektanları kullanılması,
 • Kümes girişlerindeki temiz bölge kirli bölge ayrımına ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması
 • Ziyaretçi girişlerinin kayıt altına alınması ve sınırlandırılması,
 • İşletme sınırlarının yabani hayvan ve tehditlerden korumak amacıyla tel örgülerle çevrilmesi,
 • Haşere ve kemirgen mücadelesi,
 • Tavuk gübrelerinin kontrollü şekilde uzaklaştırılması, işlenmesi ve dönüştürülmesi (Biyokütle Enerji Üretimi) sağlanır.

Sürü Yönetimi ve Sağlığı: Sürülerin sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için tam otomatik, korunaklı kümeslerde; stres faktörleri minimize edilerek optimum ısı, ışık ve havalandırma koşulları sağlanır. Kuluçka, damızlık, yetiştirme ve üretim tesislerinde, sürülerin günlük olarak performans değerleri, yem ve su tüketimlerinin takibi yapılır ve kayıt altına alınır. İşletme temizlik ve dezenfesiyonları düzenli olarak yapılır ve laborotuvar kontrolleriyle etkinliğinin ölçümlenmesi sağlanır.

Besleme: Hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda beslenme programlarının hazırlanması ve yem üretiminde kullanılan hammaddelerin kabulü esnasında ve kullanım öncesinde gerekli mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri yapılmaktadır.

İçme Suyu Kalitesi: İçme sularının düzenli olarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılarak, sürülerin sağlıklı su tüketmeleri sağlanır.

Hayvanların hastalıklara karşı direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla temel prensiplere göre uygulanır. Sürülerin bağışıklık durumları rutin aralıklarla yapılan laboratuvar testleri ile ölçülür ve gerektiği durumlarda aşılama tekrarlanır.

UYGULAYICI BİRİMLER: Güres Group bünyesindeki tüm çalışanlar hayvan sağlığı politikalarındaki tüm gereksinimleri yerine getirmekle yükümlüdür.

SORUMLU BİRİMLER:

 1. Yem Fabrikası
 2. Kalite Yönetimi
 3. Üst Yönetim

G-P-05 / 03/ 07 / 2019 / REVİZYON NO:0 /

 

Tek Sağlık Politikası

Neden Sağlık Politikası?

Tüketici beklentilerine göre, her yönüyle sağlıklı ürünlerimizi tüketiciye ulaştırmak. Her yönüyle sağlıklı ürünlerden anladığımız; insan sağlığına uygun, çevreye duyarlı, hayvan sağlığına ve refahına önem veren, sürdürülebilir bir kuruluş olmak.

Yalın Üretim, Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi: Faaliyet alanlarıyla ilgili yerel ve global ticaret yapmak için gereken ulusal ve uluslararası bütün kalite belgelerine sahip olan Güres Group, kalite standartlarının uygulanmasına maksimum önem vermektedir. Güres Group Toplam Kalite Yönetimi politikamız, yönetimden, çalışanlara; kalite birimlerinden, tedarikçilere, tam bir iş birliği ve koordinasyon halinde, yalın üretim uygulamalarıyla desteklenerek sürekli iyileştirilmekte ve sürdürebilirliği sağlanmaktadır. Dünya teknolojisini takip eden, araştırmacı, dinamik çalışanlarla uluslararası gıda standartları sağlamak.

Hayvan Sağlığı: Hayvan sağlığı politikamız, güncel biyogüvenlik standartları çerçevesinde hayvan sağlığı ve refahına uygun üretim yapmak.

Tüketici: Müşteri şartlarına uyma ve beklentilerini karşılama yolu ile tam bir müşteri memnuniyetini sağlamak. Müşteriler ve tedarikçiler ile sürdürülebilir iyi ilişkiler içerisinde bulunmak. Ulusal - uluslararası mevzuata uygun olarak, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve gıda güvenliğine uygun üretim yapmayı prensip edinen müşteri odaklı bir şirket olmak.

Çevre: TPM ve Yalın Üretim sistem faaliyetlerini şirket genelinde yaygınlaştırmak ve bu sistemin özü olan israf önleme yöntemlerini uygulamak. Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermek. Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak, çevreye duyarlı olmak ve çevreyi korumak.

İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğun bilinci içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak üzere;

G-P-04 / 28/ 03 / 2019 / REVİZYON NO:0 /

 

Sosyal Uygunluk Politikası

GÜRES Group, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Uygulama Esasları

 • Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur.
 • Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
 • Güres Group insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, yerleştirme, terfi-transfer-rotasyon, iş akdinin feshi, işten çıkarma, geri çağırma, transfer, izin, ücret, ek ödeme, sosyal haklar ve eğitim gibi ancak bunlarla sınırlı kalmayan istihdamla ilgili tüm uygulamaların ayrımcılık yapılmadan yürütülmesini sağlar. 
 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel, gebe, emzikli ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
 • Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
 • Hiç bir kişinin veya amirin çalışma performansına sebepsiz bir şekilde müdahale etme veya caydırıcı, düşmanca veya rahatsız edici, yıldırma yapılmasına izin vermez. 
 • Güres Gruop zorlama ve zorunlu çalışma şekilleri ve çocuk işçi çalıştırmamaktadır. (yasalara göre 15 yaşını doldurmamış çocuk işçi çalıştırılmaz, ik prosedüründe belirtildiği şekilde personel işe alınmadan önce personel kimlik fotokopisinden yaşı teyit edilir)
 • Özel durum grubunda bulunan çalışanların (hamile, genç çalışan, engelli çalışan gibi) çalışma şartları yasalara uygun olarak sağlanır.
 • Hamile çalışanlar 7,5 saat/gün den fazla çalışamaz, fazla mesai ve gece çalışması yaptırılmaz. 
 • Genç çalışanlar için haftalık 40 saati aşmayacak şekilde çalışma düzeni sağlanır, fazla mesai ve gece çalışması yaptırılmaz. Tehlikeli işlerde çalıştırılmaz.
 • Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
 • Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
 • Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
 • İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.
 • Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.
 • Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
 • Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır.

Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır. Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

 •  Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.
 • İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.
 • Müşteri, tedarikçi ilişkilerinde hediye, rüşvet verilmez ve alınmaz, kara para aklama yapılmaz.
 • Tüm çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler, ürün kalitesi ve güvenliği ile ilgili şikayetleri bildirme özgürlüğüne sahiptir.
 • Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler; Suistimal, politika ihlali, ürün güvenliği ve diğer tüm şikayetlerini şu şekilde bildirirler:
 • İşletme içerisinde Dilek-şikayet-öneri kutularını kullanırlar.

www.gures.com.tr web sitemiz üzerinden,facebook/twetter üzerinden, gures@gures.com.tr mail adresinden ve 0236 398 70 06 nolu telefon numarası, 0236 398 75 57 fax no ile her türlü iletişimi kurabilirler.

G-KP-02 / 25/ 03 / 2007 / REVİZYON NO:3 / 14/ 03 / 2018

 

İş Güvenliği Politikası

Güres, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve resmi makamların konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır. 

 • Güvenli çalışmak, Güres bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, Güres, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir 
 • Güres bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların, taşeron ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar. 
 • Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir. 
 • Organizasyonumuzun; uluslararası ve ulusal mevzuatlar ile Güres global standartlarına tam uyumu sağlanmaktadır. 
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir. 
 • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır. 
 • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, taşeron ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir. 

G-KP-03 / 15/ 01 / 2019 / REVİZYON NO:0 /

DİĞER SAYFALARCopyright 1963 - 2023 © Güres Group